رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیرخارجه آمریکا: اقدامات روسیه روند مذاکرات هسته ای با ایران را پیچیده کرد

وزیرخارجه آمریکا: اقدامات روسیه روند مذاکرات هسته ای با ایران را پیچیده کرد بلینکن گفت که روسیه اقداماتی انجام داد که پیشرفت مذاکرات هسته‌ای با ایران را پیچیده کرد، اما طرف‌های دیگر در مقابل این اقدامات ایستادند. وی در ارتباط با نقش روسیه در خرید اورانیوم اضافی ایران گفت: باید ببینیم آن‌ها این نقش را […]

وزیرخارجه آمریکا: اقدامات روسیه روند مذاکرات هسته ای با ایران را پیچیده کرد

بلینکن گفت که روسیه اقداماتی انجام داد که پیشرفت مذاکرات هسته‌ای با ایران را پیچیده کرد، اما طرف‌های دیگر در مقابل این اقدامات ایستادند. وی در ارتباط با نقش روسیه در خرید اورانیوم اضافی ایران گفت: باید ببینیم آن‌ها این نقش را خواهند پذیرفت.