رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعداد شهرهای با وضعیت قرمز به صفر رسید

تعداد شهرهای با وضعیت قرمز به صفر رسید مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از ۲ به ۰ شهر رسید. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۴۸ به ۳۳ شهر کاهش یافت. تعداد شهرهای با وضعیت زرد از […]

تعداد شهرهای با وضعیت قرمز به صفر رسید

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:

بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از ۲ به ۰ شهر رسید.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۴۸ به ۳۳ شهر کاهش یافت.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۳۲۳ به ۳۲۱ شهر رسید و تعداد شهرهای با وضعیت آبی نیز از ۷۵ به ۹۴ شهر افزایش یافت.

جدیدترین رنگ بندی کرونایی شهرهای ایران:

قرمز: ۰ شهر
نارنجی: ۳۳ شهر
زرد: ۳۲۱ شهر
آبی: ۹۴ شهر