رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تأسیس مرکز واکنش سریع در مقابله با کیف‌قاپان

تأسیس مرکز واکنش سریع در مقابله با کیف‌قاپان رئیس پلیس تهران: مرکز واکنش سریع در مقابله با کیف‌قاپان و موبایل‌قاپان ۱۰۰ تیم عملیاتی دارد و در پلیس آگاهی شاپور فعال است. این ۱۰۰ تیم عملیاتی به طور نامحسوس در نقاط مختلف تهران فعال هستند. به محض وقوع کیف‌قاپی یا موبایل‌قاپی و اطلاع‌رسانی افراد از طریق […]

تأسیس مرکز واکنش سریع در مقابله با کیف‌قاپان

رئیس پلیس تهران:
مرکز واکنش سریع در مقابله با کیف‌قاپان و موبایل‌قاپان ۱۰۰ تیم عملیاتی دارد و در پلیس آگاهی شاپور فعال است.

این ۱۰۰ تیم عملیاتی به طور نامحسوس در نقاط مختلف تهران فعال هستند.

به محض وقوع کیف‌قاپی یا موبایل‌قاپی و اطلاع‌رسانی افراد از طریق پلیس ۱۱۰، این تیم‌های عملیاتی به سرعت در نقاط مختلف فعالیت خود را شروع می‌کنند که فعالیت این مرکز نیز آثار بسیار خوبی داشته است.