رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیپلمات ارشد روس: هیچ مانعی برای نهایی کردن برجام نمی‌بینیم

دیپلمات ارشد روس: هیچ مانعی برای نهایی کردن برجام نمی‌بینیم مدیر بخش منع اشاعه و کنترل هسته‌ای وزارت امور خارجه روسیه: هیچ مانع غیر ممکنی در روند توافق برنامه‌ هسته‌ای ایران و احیای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به توافق هسته‌ای ایران) دیده نمی‌شود. دیپلماسی اغلب اوقات دیده می‌شود که خط پایان سخت‌ترین بخش […]

دیپلمات ارشد روس: هیچ مانعی برای نهایی کردن برجام نمی‌بینیم

مدیر بخش منع اشاعه و کنترل هسته‌ای وزارت امور خارجه روسیه:

هیچ مانع غیر ممکنی در روند توافق برنامه‌ هسته‌ای ایران و احیای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به توافق هسته‌ای ایران) دیده نمی‌شود.

دیپلماسی اغلب اوقات دیده می‌شود که خط پایان سخت‌ترین بخش جاده باشد ولی ما هیچ مانع دشواری برای رسیدن به توافق با ایران نمی‌بینیم./تسنیم