رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محاسبه آزاد قیمت دارو به بهانه قطع سیستم داروخانه، تخلف است

محاسبه آزاد قیمت دارو به بهانه قطع سیستم داروخانه، تخلف است مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: محاسبه آزاد دارو به بهانه قطع سیستم داروخانه تخلف است و با این گروه برخورد قانونی خواهد شد./ایسنا

محاسبه آزاد قیمت دارو به بهانه قطع سیستم داروخانه، تخلف است

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: محاسبه آزاد دارو به بهانه قطع سیستم داروخانه تخلف است و با این گروه برخورد قانونی خواهد شد./ایسنا