رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشته شدن دو کولبر در مرز نوسود کرمانشاه/ نماینده مجلس: مسببان این حوادث محاکمه شوند

کشته شدن دو کولبر در مرز نوسود کرمانشاه/ نماینده مجلس: مسببان این حوادث محاکمه شوند آرش زره تن لهونی نماینده اورامانات جوانرود و پاوه (کرمانشاه) در مجلس: چرا باید شاهد کشتن جوانان در مرزها باشیم؟ چه کسی می‌خواهد به خانواده آن‌ها پاسخ دهد؟ این وضعیت تا چه زمانی می‌خواهد ادامه پیدا کند؟ باید کمیته‌ای ویژه […]

کشته شدن دو کولبر در مرز نوسود کرمانشاه/ نماینده مجلس: مسببان این حوادث محاکمه شوند

آرش زره تن لهونی نماینده اورامانات جوانرود و پاوه (کرمانشاه) در مجلس:

چرا باید شاهد کشتن جوانان در مرزها باشیم؟

چه کسی می‌خواهد به خانواده آن‌ها پاسخ دهد؟

این وضعیت تا چه زمانی می‌خواهد ادامه پیدا کند؟

باید کمیته‌ای ویژه برای بررسی این وضعیت تشکیل شود./ایسنا