رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفیر ایران در کویت: تهران آماده ازسرگیری مذاکرات با کویت درخصوص میدان گازی آرش است

سفیر ایران در کویت: تهران آماده ازسرگیری مذاکرات با کویت درخصوص میدان گازی آرش است سفیر ایران در کویت با اشاره به روابط مثبت میان ایران و کویت و همچنین اظهارات اخیر وزیر خارجه و سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت که تهران آماده از سرگیری مذاکرات با کویت درخصوص میدان گازی الدره (آرش) است./ایسنا

سفیر ایران در کویت: تهران آماده ازسرگیری مذاکرات با کویت درخصوص میدان گازی آرش است

سفیر ایران در کویت با اشاره به روابط مثبت میان ایران و کویت و همچنین اظهارات اخیر وزیر خارجه و سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت که تهران آماده از سرگیری مذاکرات با کویت درخصوص میدان گازی الدره (آرش) است./ایسنا