رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت مدیرعامل شرکت برق استان آذربایجان غربی

بازداشت مدیرعامل شرکت برق استان آذربایجان غربی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از تائید دستگیری و بازداشت مدیر عامل شرکت برق استان خبر داد. پرونده وی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان از طریق بازپرسی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و با لحاظ دلایل و مدارک موجود در پرونده اقدامات لازم قضایی صورت گرفته […]

بازداشت مدیرعامل شرکت برق استان آذربایجان غربی

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از تائید دستگیری و بازداشت مدیر عامل شرکت برق استان خبر داد.

پرونده وی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان از طریق بازپرسی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و با لحاظ دلایل و مدارک موجود در پرونده اقدامات لازم قضایی صورت گرفته است.