رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخبر: ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک کانون فساد در کشور تبدیل شده است

مخبر: ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک کانون فساد در کشور تبدیل شده است معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک کانون فساد در کشور منجر شده است. دولت به عنوان کمک مالی، مبلغی را که تنها برای خرید کالا استفاده می شود برای از بین بردن اثرات حذف […]

مخبر: ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک کانون فساد در کشور تبدیل شده است

معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک کانون فساد در کشور منجر شده است.

دولت به عنوان کمک مالی، مبلغی را که تنها برای خرید کالا استفاده می شود برای از بین بردن اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته تا از تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور نیز جلوگیری شود.

با برگزاری جلسات در دولت مقرر شده است تا اجاره منازل مسکونی در تهران، استان ها و شهرستان ها بیش از ۲۵ درصد افزایش نیابد.

۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن برای قشرهای آسیب پذیر اختصاص داده شده است.