رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران قطعی است

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران قطعی است شورای اطلاع رسانی دولت: تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۵۷ درصدی کف دستمزد کارگران قطعی است گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تعدیل افزایش حداقل حقوق کارگران نادرست است

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران قطعی است

شورای اطلاع رسانی دولت: تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۵۷ درصدی کف دستمزد کارگران قطعی است

گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تعدیل افزایش حداقل حقوق کارگران نادرست است