رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پروازهای ایران به نجف از سر گرفته شد

پروازهای ایران به نجف از سر گرفته شد صالحی سخنگوی شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی : با برنامه ریزی‌های صورت گرفته و افزایش دید در فرودگاه نجف، از فرودگاه امام خمینی به مقصد نجف دو پرواز انجام شد.

پروازهای ایران به نجف از سر گرفته شد

صالحی سخنگوی شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی :

با برنامه ریزی‌های صورت گرفته و افزایش دید در فرودگاه نجف، از فرودگاه امام خمینی به مقصد نجف دو پرواز انجام شد.