رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فریب پیشنهاد اجاره کارت بانکی را نخورید

فریب پیشنهاد اجاره کارت بانکی را نخورید بانک مرکزی: اخیرا مشاهده شده که برخی برای پوشش فعالیت مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی به مردم پیشنهاد می‌دهند که در ازای دریافت ماهیانه مبلغی مشخص کارت بانکی یا حساب‌شان را اجاره دهند. طبق قوانین، مسئولیت تمام تراکنش‌های یک کارت بانکی بر عهده دارنده آن است. از این […]

فریب پیشنهاد اجاره کارت بانکی را نخورید

بانک مرکزی:

اخیرا مشاهده شده که برخی برای پوشش فعالیت مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی به مردم پیشنهاد می‌دهند که در ازای دریافت ماهیانه مبلغی مشخص کارت بانکی یا حساب‌شان را اجاره دهند.

طبق قوانین، مسئولیت تمام تراکنش‌های یک کارت بانکی بر عهده دارنده آن است. از این رو به هموطنان توصیه می‌شود تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را نپذیرند، تا از عواقب آن در امان باشند./ فارس