رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مقررات بهداشتی ورود مسافران ایرانی به کشور آسان شد

مقررات بهداشتی ورود مسافران ایرانی به کشور آسان شد: یا کارت واکسن یا تست کرونا مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت فرودگاه امام گفت:‌ طبق آخرین مقررات ستاد ملی مبارزه با کرونا تمام مسافران ایرانی از هر کشوری و مسافران عراقی می‌توانند با داشتن کارت واکسن دوز دوم که دو هفته از تاریخ تزریق آن […]

مقررات بهداشتی ورود مسافران ایرانی به کشور آسان شد: یا کارت واکسن یا تست کرونا

مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت فرودگاه امام گفت:‌ طبق آخرین مقررات ستاد ملی مبارزه با کرونا تمام مسافران ایرانی از هر کشوری و مسافران عراقی می‌توانند با داشتن کارت واکسن دوز دوم که دو هفته از تاریخ تزریق آن گذشته و یا با تست pcr منفی ۷۲ ساعته وارد کشورمان شوند /ایلنا


جدیدترین خبرها