رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به دولت

هشدار عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به دولت/ آزاد کردن قیمت آرد اشتباه فاحش است/ صبر مردم را آزمایش نکنیم اگر قرار است هزینه مردم به قیمت جهانی باشد، درآمدشان هم باید در سطح جهانی و با دلار باشد نه ریال بی ارزش.

هشدار عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به دولت/ آزاد کردن قیمت آرد اشتباه فاحش است/ صبر مردم را آزمایش نکنیم

اگر قرار است هزینه مردم به قیمت جهانی باشد، درآمدشان هم باید در سطح جهانی و با دلار باشد نه ریال بی ارزش.