رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت نمره منفی علاوه بر جریمه برای تخلف سرعت غیرمجاز

ثبت نمره منفی علاوه بر جریمه برای تخلف سرعت غیرمجاز همه خانی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ: تخلف سرعت غیر مجاز علاوه بر جریمه، نمره منفی هم دارد علاوه بر دوربین های ثابت ثبت تخلفات، تیم‌های سیار کنترل سرعت و گشت های نامحسوس به منظور برخورد با تخلف سرعت غیرمجاز در […]

ثبت نمره منفی علاوه بر جریمه برای تخلف سرعت غیرمجاز

همه خانی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ:
تخلف سرعت غیر مجاز علاوه بر جریمه، نمره منفی هم دارد

علاوه بر دوربین های ثابت ثبت تخلفات، تیم‌های سیار کنترل سرعت و گشت های نامحسوس به منظور برخورد با تخلف سرعت غیرمجاز در معابر و بزرگراه‌های شهر تهران مستقر هستند.