رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کشور: سرشماری برای اتباع افغانستانی اجباری است

وزیر کشور: سرشماری برای اتباع افغانستانی اجباری است؛ اگر شرکت نکنند، حضورشان در کشور غیرقانونی تلقی می‌شود وزیر کشور درباره روند سرشماری اتباع افغان اظهار داشت: این کار آغاز شده و در تلاش هستیم در یک زمان محدودی انجام شود و اتباع افغان حتماً باید با ما همکاری کنند. احمد وحیدی افزود: سرشماری برای اتباع […]

وزیر کشور: سرشماری برای اتباع افغانستانی اجباری است؛ اگر شرکت نکنند، حضورشان در کشور غیرقانونی تلقی می‌شود

وزیر کشور درباره روند سرشماری اتباع افغان اظهار داشت: این کار آغاز شده و در تلاش هستیم در یک زمان محدودی انجام شود و اتباع افغان حتماً باید با ما همکاری کنند. احمد وحیدی افزود: سرشماری برای اتباع اجباری است و در صورت عدم همکاری، حضور این اتباع در کشور غیرقانونی هستند و ما ناچاریم سخت‌گیری کنیم. /انتخاب