رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میانگین حضور روزانه ۵۷ دقیقه‌ای دانش‌آموزان در شاد طی دوران کرونا

میانگین حضور روزانه ۵۷ دقیقه‌ای دانش‌آموزان در شاد طی دوران کرونا وزیر آموزش‌وپرورش: مدرسه تلویزیونی ایران از ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ و همزمان با شیوع کرونا راه‌اندازی شد و برگزاری ۲۴ هزار کلاس درس در این مدت در مدرسه تلویزیونی بی‌سابقه بود. به‌طور میانگین شبکه شاد ۱۱ میلیون دانش‌آموز را به میزان ۵۷ دقیقه در هر […]

میانگین حضور روزانه ۵۷ دقیقه‌ای دانش‌آموزان در شاد طی دوران کرونا

وزیر آموزش‌وپرورش:
مدرسه تلویزیونی ایران از ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ و همزمان با شیوع کرونا راه‌اندازی شد و برگزاری ۲۴ هزار کلاس درس در این مدت در مدرسه تلویزیونی بی‌سابقه بود.

به‌طور میانگین شبکه شاد ۱۱ میلیون دانش‌آموز را به میزان ۵۷ دقیقه در هر روز تحت پوشش قرار داده است.