رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیشنهاد تصویب قطعنامه‌ای برای محکومیت ایران در نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی

پیشنهاد تصویب قطعنامه‌ای برای محکومیت ایران در نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی یک مقام اسرائیلی به آکسیوس گفت: گفتگوهای آمریکا و اسرائیل درباره اعمال فشار بر ایران در جریان است اسرائیل پیشنهاد تصویب قطعنامه ای برای محکومیت ایران در نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه داده است /الجزیره

پیشنهاد تصویب قطعنامه‌ای برای محکومیت ایران در نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی

یک مقام اسرائیلی به آکسیوس گفت: گفتگوهای آمریکا و اسرائیل درباره اعمال فشار بر ایران در جریان است

اسرائیل پیشنهاد تصویب قطعنامه ای برای محکومیت ایران در نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه داده است /الجزیره