رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس: اگر قرار است روند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد، رقمِ یارانه باید حداقل به ۶۰۰ هزار تومان برسد

نماینده مجلس: اگر قرار است روند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد، رقمِ یارانه باید حداقل به ۶۰۰ هزار تومان برسد محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر بناست روند حذف ارز ترجیحی کالا‌ها ادامه داشته باشد یارانه هر فرد باید حداقل به ۶۰۰ هزار تومان […]

نماینده مجلس: اگر قرار است روند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد، رقمِ یارانه باید حداقل به ۶۰۰ هزار تومان برسد

محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر بناست روند حذف ارز ترجیحی کالا‌ها ادامه داشته باشد یارانه هر فرد باید حداقل به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد. آصفری با اشاره به حذف یارانه آرد و افزایش قیمت نان و ماکارونی بیان کرد: اینکه ما تاکید داریم حذف ارز ترجیحی منجر به فشار به مردم می‌شود، یکی از نمونه‌های پس لرزه آن اکنون در بحث ماکارونی و نان‌های صنعتی قابل مشاهده است./انتخاب