رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصوبه ستاد کرونا در مورد اجاره‌بها لغو نشده است

مصوبه ستاد کرونا در مورد اجاره‌بها لغو نشده است رئیس اتحادیه مشاوران املاک: مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف برای اجاره‌بها به قوت خود باقی است، لغو نشده است و حکم تخلیه برای مستاجران صادر نمی‌شود. هرچند این مصوبه شرایطی را فراهم کرد که موجران با فروش‌ سوری ملک خود اقدام به جواب […]

مصوبه ستاد کرونا در مورد اجاره‌بها لغو نشده است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک:
مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف برای اجاره‌بها به قوت خود باقی است، لغو نشده است و حکم تخلیه برای مستاجران صادر نمی‌شود.

هرچند این مصوبه شرایطی را فراهم کرد که موجران با فروش‌ سوری ملک خود اقدام به جواب کردن مستاجران کردند، اما اجرای آن با رفع نواقص اصلی، می‌تواند بازار اجاره را کنترل کند.