رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی دولت: برای تامین کالا‌های اساسی با ارز یارانه ایی ۲۰ میلیارد دلار منابع نیاز داریم

سخنگوی دولت: برای تامین کالا‌های اساسی با ارز یارانه ایی ۲۰ میلیارد دلار منابع نیاز داریم در حالی که در بودجه ۹ میلیارد دلار پیش بینی شده این یعنی توانایی این منابع را در چارجوب بودجه نداریم و باید با شیوه دیگری تامین کنیم دولت موافق ورود خودرو‌های لوکس به کشور نیست

سخنگوی دولت: برای تامین کالا‌های اساسی با ارز یارانه ایی ۲۰ میلیارد دلار منابع نیاز داریم در حالی که در بودجه ۹ میلیارد دلار پیش بینی شده

این یعنی توانایی این منابع را در چارجوب بودجه نداریم و باید با شیوه دیگری تامین کنیم

دولت موافق ورود خودرو‌های لوکس به کشور نیست