رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیت‌الله العظمی جوادی آملی: ثروت مملکت عامل استقامت و پایداری یک ملّت است

آیت‌الله العظمی جوادی آملی: ثروت مملکت عامل استقامت و پایداری یک ملّت است/ تولید و اشتغال با ربا ممکن نیست و جنگ با خداست طوری باید جامعه را با اقتصاد اداره کرد که هر کسی در کنار سفره خودش بنشیند/ حیثیت یک ملّت در سایه کرامت‌های آنهاست مال را به منزله ستون فقرات یک ملّت […]

آیت‌الله العظمی جوادی آملی: ثروت مملکت عامل استقامت و پایداری یک ملّت است/ تولید و اشتغال با ربا ممکن نیست و جنگ با خداست

طوری باید جامعه را با اقتصاد اداره کرد که هر کسی در کنار سفره خودش بنشیند/ حیثیت یک ملّت در سایه کرامت‌های آنهاست

مال را به منزله ستون فقرات یک ملّت و جامعه است که این ثروت مملکت را نباید به دست سفیهان سپرد، زیرا ثروت مملکت عامل قیام و استقامت و پایداری یک ملّت است.

اگر سفیه ستون فقرات یک ملّت را به دست بگیرد این ستون را می‌شکند و این ملّت را زمین‌گیر می‌کند.

ملتی که ستون فقراتش شکسته است این قدرت قیام ندارد چه رسد به مقاومت، تا برسد به اقتصاد مقاومتی.