رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجروح شدن شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ با ضربات چاقو هنگام ماموریت

مجروح شدن شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ با ضربات چاقو هنگام ماموریت عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران طی توئیتی از مجروح شدن شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ در هنگام مأموریت مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز خبر داد و نوشت: سید جواد هاشمی، شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ در هنگام مأموریت مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز […]

مجروح شدن شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ با ضربات چاقو هنگام ماموریت

عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران طی توئیتی از مجروح شدن شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ در هنگام مأموریت مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز خبر داد و نوشت: سید جواد هاشمی، شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ در هنگام مأموریت مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز با ضربات چاقو از ناحیه سر به شدت مجروح شد.

چند روز پیش هم به ماشین وی تیراندازی شده بود. هاشمی در پاکدستی و جدیت در مقابله با فساد از مدیران شاخص شهرداری تهران است. برای سلامتی ایشان دعا کنیم.‎/مهر


جدیدترین خبرها