رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عبدالملکی: ۵۰۰ هزار کارگر کارخانه‌های مشکل‌دار بر سر کار بازگشتند

عبدالملکی: ۵۰۰ هزار کارگر کارخانه‌های مشکل‌دار بر سر کار بازگشتند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: خانواده‌های کارگران بیش از ۶۰ درصد جامعه ایران را تشکیل می‌دهند. دولت سیزدهم وضعیت بیش از یک هزار کارخانه مشکل‌دار را بررسی کرده و ۵۰۰ هزار کارگر آنها را دوباره به سر کار بازگردانده است. ۴۰۰ هزار شاغل جدید […]

عبدالملکی: ۵۰۰ هزار کارگر کارخانه‌های مشکل‌دار بر سر کار بازگشتند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
خانواده‌های کارگران بیش از ۶۰ درصد جامعه ایران را تشکیل می‌دهند.

دولت سیزدهم وضعیت بیش از یک هزار کارخانه مشکل‌دار را بررسی کرده و ۵۰۰ هزار کارگر آنها را دوباره به سر کار بازگردانده است.

۴۰۰ هزار شاغل جدید با بیمه در سال گذشته ثبت شده که ۷۰ درصد آن مربوط به نیمه دوم سال گذشته در دولت سیزدهم است.

عبدالملکی درباره افزایش حقوق بازنشستگان کارگری هم گفت: افزایش حقوق این اقشار متناسب با افزایش حقوق کارگران به دولت پیشنهاد شده است.