رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۴۴۴ شهر در وضعیت زرد و آبی

۴۴۴ شهر در وضعیت زرد و آبی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، همانند هفته گذشته وضعیت هیچ یک از شهرهای کشور، قرمز نیست. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۳۳ به ۴ شهر کاهش یافت. تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۳۲۱ به ۳۱۹ […]

۴۴۴ شهر در وضعیت زرد و آبی

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: بر اساس آخرین به روز رسانی ها، همانند هفته گذشته وضعیت هیچ یک از شهرهای کشور، قرمز نیست. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۳۳ به ۴ شهر کاهش یافت.

تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۳۲۱ به ۳۱۹ شهر رسید و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۹۴ به ۱۲۵ شهر افزایش یافت.

قرمز: ۰ شهر
نارنجی: ۴ شهر
زرد: ۳۱۹ شهر
آبی: ۱۲۵ شهر