رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اینترنت؛ گرانی نقد، کیفیت نسیه

اینترنت؛ گرانی نقد، کیفیت نسیه / هنوز از اعطای بسته اینترنت رایگان اپراتورها هم خبری نیست کندی عجیب و غریب سرعت اینترنت در کنار افزایش قیمت اخیر تعرفه‌ها، علاوه بر مردم، صدای نمایندگان مجلس را هم درآورد و حالا وزیر ارتباطات و معاونانش باید این هفته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حاضر شوند و […]

اینترنت؛ گرانی نقد، کیفیت نسیه / هنوز از اعطای بسته اینترنت رایگان اپراتورها هم خبری نیست

کندی عجیب و غریب سرعت اینترنت در کنار افزایش قیمت اخیر تعرفه‌ها، علاوه بر مردم، صدای نمایندگان مجلس را هم درآورد و حالا وزیر ارتباطات و معاونانش باید این هفته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حاضر شوند و به سوالات و انتقادها پاسخ دهند / انتخاب