رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مردم امسال حتما یک دز دیگر واکسن کرونا تزریق کنند

مردم امسال حتما یک دز دیگر واکسن کرونا تزریق کنند وزیر بهداشت:صادرات واکسن داخلی کرونا را آزاد کردیم. توصیه ما این است که مردم امسال حتما یک دز دیگر واکسن کرونا تزریق کنند.

مردم امسال حتما یک دز دیگر واکسن کرونا تزریق کنند

وزیر بهداشت:صادرات واکسن داخلی کرونا را آزاد کردیم.

توصیه ما این است که مردم امسال حتما یک دز دیگر واکسن کرونا تزریق کنند.