رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خودروهای عمومی و مسافربرهای شخصی رایگان دوگانه سوز می‌شوند

خودروهای عمومی و مسافربرهای شخصی رایگان دوگانه سوز می‌شوند مدیر طرح سی‌ ان‌ جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران: مصوبه دولت وزارت نفت را مکلف کرده تا خودروهای دوگانه عمومی بار و مسافر شامل وانت‌بارها، تاکسی‌ها و همچنین خودورهای مسافربرهای شخصی شامل به صورت رایگان دوگانه شوند.

خودروهای عمومی و مسافربرهای شخصی رایگان دوگانه سوز می‌شوند

مدیر طرح سی‌ ان‌ جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران: مصوبه دولت وزارت نفت را مکلف کرده تا خودروهای دوگانه عمومی بار و مسافر شامل وانت‌بارها، تاکسی‌ها و همچنین خودورهای مسافربرهای شخصی شامل به صورت رایگان دوگانه شوند.