رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی: احیای برجام، بیش از یک سال قبل امکانپذیر بود / امروز هم نباید فرصت را از دست داد

روحانی: احیای برجام، بیش از یک سال قبل امکانپذیر بود / امروز هم نباید فرصت را از دست داد روحانی در نشست دوره ای اعضای دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه توافق برجام باید به شکل عزتمندانه ای احیا شود گفت: احیای برجام، بیش از یک سال قبل و پیش از اینکه شرایط جهانی پیچیده […]

روحانی: احیای برجام، بیش از یک سال قبل امکانپذیر بود / امروز هم نباید فرصت را از دست داد

روحانی در نشست دوره ای اعضای دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه توافق برجام باید به شکل عزتمندانه ای احیا شود گفت: احیای برجام، بیش از یک سال قبل و پیش از اینکه شرایط جهانی پیچیده شود و کشورهای ۵+۱ نیز دچار مشکلات دیگر شوند امکانپذیر بود. لیکن امروز هم نباید فرصت های پیش رو را را از دست داد.