رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قدردانی سفیر روسیه از مقام‌های ایرانی در صفحه سفارت این کشور در توییتر

قدردانی سفیر روسیه از مقام‌های ایرانی در صفحه سفارت این کشور در توییتر لوان‌جاگاریان‌سفیر روسیه در تهران از مقام های ایران بابت آنچه وی موضع متعادل و عینی‌ در مورد جنگ اوکراین خوانده، قدردانی کرده است.

قدردانی سفیر روسیه از مقام‌های ایرانی در صفحه سفارت این کشور در توییتر

لوان‌جاگاریان‌سفیر روسیه در تهران از مقام های ایران بابت آنچه وی موضع متعادل و عینی‌ در مورد جنگ اوکراین خوانده، قدردانی کرده است.