رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پورمحمدی: در دولت جدید، با کم تدبیری و عدم مشورت مواجه هستیم

پورمحمدی: در دولت جدید، با کم تدبیری و عدم مشورت مواجه هستیم/بعضی از دوستان تجربه کمی دارند مصطفی پورمحمدی، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی: جوانانی که در دولت آمدند انرژی جدید در دولت است و ما باید اینها را بپذیریم و درست است اما از سوی دیگر مواجه با کم تجربگی ها و کم تدبیری […]

پورمحمدی: در دولت جدید، با کم تدبیری و عدم مشورت مواجه هستیم/بعضی از دوستان تجربه کمی دارند

مصطفی پورمحمدی، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی:

جوانانی که در دولت آمدند انرژی جدید در دولت است و ما باید اینها را بپذیریم و درست است اما از سوی دیگر مواجه با کم تجربگی ها و کم تدبیری هایی در برخی مسائل و عدم مشورت در برخی مسائل هستیم و یا تصمیمات سریع با تصمیماتی که جامع و کامل نیست مواجه هستیم

در کشمکش های سیاسی، به رقبا رحم نکردیم، حالا انتظار نداشته باشیم برای دولت حاشیه نسازند/ایرنا