رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز ثبت‌نام یارانه‌بگیران جدید به‌زودی

آغاز ثبت‌نام یارانه‌بگیران جدید به‌زودی وزیر کار: به زودی سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها کار خود را دوباره شروع می‌کند و همه به هر دلیلی که یارانه نمی‌گیرند می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند. ممکن است برخی افراد، متمول و از دهک دهم باشند که وضع مالی‌شان خوب است، آنها جواب مثبت دریافت نخواهند کرد.

آغاز ثبت‌نام یارانه‌بگیران جدید به‌زودی

وزیر کار: به زودی سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها کار خود را دوباره شروع می‌کند و همه به هر دلیلی که یارانه نمی‌گیرند می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند.

ممکن است برخی افراد، متمول و از دهک دهم باشند که وضع مالی‌شان خوب است، آنها جواب مثبت دریافت نخواهند کرد.