رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش احتمال خودزنی شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ تهران

افزایش احتمال خودزنی شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ تهران چند روز پیش بود که اخباری درباره حمله خونین به شهردار ناحیه سه منطقه ۱۹ تهران منتشر شد. بعد از این حادثه نامه‌ای به نقل از رئیس مرکز پزشکی قانونی منطقه‌ غرب تهران منتشر شده که در این نامه ذکر شده است: با عنایت به شکل […]

افزایش احتمال خودزنی شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ تهران

چند روز پیش بود که اخباری درباره حمله خونین به شهردار ناحیه سه منطقه ۱۹ تهران منتشر شد.

بعد از این حادثه نامه‌ای به نقل از رئیس مرکز پزشکی قانونی منطقه‌ غرب تهران منتشر شده که در این نامه ذکر شده است: با عنایت به شکل و الگوی جراحات و عدم آثار ضرب و جرح و صدمات دفاعی در سایر نواحی (تنه و اندام‌ها) احتمال حدوث در شرایط غیر منازعه (مانند خودزنی) قویاً مطرح است./تسنیم