رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیران جدید ۶ شبکه سیما منصوب شدند

مدیران جدید ۶ شبکه سیما منصوب شدند محسن برمهانی معاون سیما در احکامی جداگانه «میثم مرادی بینا باج» به سمت مدیر شبکه یک «حامد بامروت نژاد» به سمت مدیر شبکه دو «حسین شاه مرادی» به سمت مدیر شبکه چهار «علی عبدالعالی» به سمت مدیر شبکه آموزش «محمد حسین کشکولی» به سمت مدیر شبکه قرآن و […]

مدیران جدید ۶ شبکه سیما منصوب شدند

محسن برمهانی معاون سیما در احکامی جداگانه

«میثم مرادی بینا باج» به سمت مدیر شبکه یک

«حامد بامروت نژاد» به سمت مدیر شبکه دو

«حسین شاه مرادی» به سمت مدیر شبکه چهار

«علی عبدالعالی» به سمت مدیر شبکه آموزش

«محمد حسین کشکولی» به سمت مدیر شبکه قرآن و معارف سیما

«محمد صادق باطنی» را به سمت مدیر شبکه امید، منصوب کرد.