رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت ایلان ماسک با بازگشت ترامپ به توئیتر

موافقت ایلان ماسک با بازگشت ترامپ به توئیتر ایلان ماسک، مالک جدید توییتر اعلام کرده به دونالد ترامپ اجازه خواهد داد به توییتر بازگردد. او گفته تصمیم برای اخراج او از توییتر «از لحاظ اخلاقی اشتباه بوده است.»

موافقت ایلان ماسک با بازگشت ترامپ به توئیتر

ایلان ماسک، مالک جدید توییتر اعلام کرده به دونالد ترامپ اجازه خواهد داد به توییتر بازگردد. او گفته تصمیم برای اخراج او از توییتر «از لحاظ اخلاقی اشتباه بوده است.»