رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر صمت: از هفته آینده می‌توانید با موبایل تخلفات صنفی را گزارش دهید

وزیر صمت: از هفته آینده می‌توانید با موبایل تخلفات صنفی را گزارش دهید وزیر صمت: از هفته آینده علاوه‌بر بازرسی‌هایی که بازرسان ما انجام می‌دهند و امکانی که برای ارائه گزارش‌های مردمی در تماس با سامانه ۱۲۴ فراهم‌ شده، این کار تازه نیز در دستور کار قرار گرفته به‌تدریج فراگیر خواهد شد. همچنین یک برنامه […]

وزیر صمت: از هفته آینده می‌توانید با موبایل تخلفات صنفی را گزارش دهید

وزیر صمت:
از هفته آینده علاوه‌بر بازرسی‌هایی که بازرسان ما انجام می‌دهند و امکانی که برای ارائه گزارش‌های مردمی در تماس با سامانه ۱۲۴ فراهم‌ شده، این کار تازه نیز در دستور کار قرار گرفته به‌تدریج فراگیر خواهد شد.

همچنین یک برنامه تلفن همراه نیز هفته آینده آماده خواهد شد تا مردم بتوانند تخلفات صورت‌گرفته را به‌صورت مستقیم گزارش دهند.