رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مستمری همسر بازمانده بیمه‌شده متوفی، با ازدواج مجدد قطع نمی‌شود

مستمری همسر بازمانده بیمه‌شده متوفی، با ازدواج مجدد قطع نمی‌شود سرپرست اداره‌کل مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی: همسران و دختران بازمانده بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران متوفی، برای برقراری مستمری بازماندگان و نیز تأیید دوره‌ای استمرار شرایط دریافت مستمری از حیث اشتغال و ازدواج، نیازی به مراجعه حضوری به شعب تأمین‌اجتماعی ندارند و صددرصد اقدامات مرتبط با این موضوع، […]

مستمری همسر بازمانده بیمه‌شده متوفی، با ازدواج مجدد قطع نمی‌شود

سرپرست اداره‌کل مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی:
همسران و دختران بازمانده بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران متوفی، برای برقراری مستمری بازماندگان و نیز تأیید دوره‌ای استمرار شرایط دریافت مستمری از حیث اشتغال و ازدواج، نیازی به مراجعه حضوری به شعب تأمین‌اجتماعی ندارند و صددرصد اقدامات مرتبط با این موضوع، در قالب خدمات غیرحضوری ارائه می‌شود./ایسنا