رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهلت ۳ روزه مجلس به خودروسازان برای ارتقای کیفیت

مهلت ۳ روزه مجلس به خودروسازان برای ارتقای کیفیت سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس: مصوب شد مدیران عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا نقشه‌ راه گروه صنعتی خود را در راستای ارتقای کیفیت و رضایت مردم و طرح‌های توسعه کوتاه‌مدت و بلندمدت ظرف مدت ۷۲ ساعت به کمیسیون ارسال کنند.

مهلت ۳ روزه مجلس به خودروسازان برای ارتقای کیفیت

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس: مصوب شد مدیران عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا نقشه‌ راه گروه صنعتی خود را در راستای ارتقای کیفیت و رضایت مردم و طرح‌های توسعه کوتاه‌مدت و بلندمدت ظرف مدت ۷۲ ساعت به کمیسیون ارسال کنند.