رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سبد کالای خانواده ۴ نفره چند درمی‌آید

سبد کالای خانواده ۴ نفره چند درمی‌آید دولت به هر خانواده ۴ نفره ۳ دهک اول، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمک‌معیشتی می‌دهد، که ۸۱۴ هزار تومان آن صرف خرید سبد کالای بالا با قیمت جدید می‌شود./فارس

سبد کالای خانواده ۴ نفره چند درمی‌آید

دولت به هر خانواده ۴ نفره ۳ دهک اول، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمک‌معیشتی می‌دهد، که ۸۱۴ هزار تومان آن صرف خرید سبد کالای بالا با قیمت جدید می‌شود./فارس