رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«طرح صیانت» طالبان علیه شرکتهای ایرانی

«طرح صیانت» طالبان علیه شرکتهای ایرانی مقامات طالبان در هرات افغانستان، به بهانه‌ی جلوگیری از نفوذ، استفاده از سیم‌کارت اپراتورها و مودمهای وای‌فای تولید ایران را ممنوع کردند. آنها همچنین به دنبال اعمال محدودیت در استفاده از واحد پولی ایران در هرات هستند آنها معتقدند ایران با این ابزارها نفوذ بالایی در هرات دارد و […]

«طرح صیانت» طالبان علیه شرکتهای ایرانی

مقامات طالبان در هرات افغانستان، به بهانه‌ی جلوگیری از نفوذ، استفاده از سیم‌کارت اپراتورها و مودمهای وای‌فای تولید ایران را ممنوع کردند. آنها همچنین به دنبال اعمال محدودیت در استفاده از واحد پولی ایران در هرات هستند

آنها معتقدند ایران با این ابزارها نفوذ بالایی در هرات دارد و باید از مردم افغانستان در برابر نفوذ ایران صیانت کنند