رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واریز ۴۶ هزار میلیارد تومان یارانه به حساب‌های مردم

واریز ۴۶ هزار میلیارد تومان یارانه به حساب‌های مردم دادستان دیوان محاسبات کشور: در راستای اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌های ۴۶ هزار میلیارد تومان به حساب‌های مردم وارد شده است.

واریز ۴۶ هزار میلیارد تومان یارانه به حساب‌های مردم

دادستان دیوان محاسبات کشور:

در راستای اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌های ۴۶ هزار میلیارد تومان به حساب‌های مردم وارد شده است.