رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترکیه: ادعاهای ایران علیه ما پایه علمی ندارد!

ترکیه: ادعاهای ایران علیه ما پایه علمی ندارد! وزارت خارجه ترکیه در واکنش به ایران درباره گرد و غبار اخیر: ادعاهای ایران علیه ترکیه از پایه‌های علمی برخوردار نیست. این توفان‌ها که هم ما و هم ایران را متاثر کرده، ناشی از صحرای آفریقا و بیابان‌های خاورمیانه است. در حوزه کشورهای پایین دستی آب به […]

ترکیه: ادعاهای ایران علیه ما پایه علمی ندارد!

وزارت خارجه ترکیه در واکنش به ایران درباره گرد و غبار اخیر:
ادعاهای ایران علیه ترکیه از پایه‌های علمی برخوردار نیست.

این توفان‌ها که هم ما و هم ایران را متاثر کرده، ناشی از صحرای آفریقا و بیابان‌های خاورمیانه است.

در حوزه کشورهای پایین دستی آب به حقوق بین‌الملل احترام می‌گذاریم و در این مسیر حرکت می‌کنیم.

ترکیه آماده هرگونه همکاری منطقی و علمی با ایران در این زمینه است.