رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بر رفع موانع تعامل خارجی تمرکز کنید!

بر رفع موانع تعامل خارجی تمرکز کنید! عبدالناصر همتی (رئیس اسبق بانک مرکزی) نوشت: ماه گذشته عراق ۱۱ میلیارد دلار صادرات نفت داشت! یعنی ۷۰ درصد کل ارز مورد نیاز ما برای واردات یکسال کالاهای اساسی و دارو! با داشتن رتبه اول مجموع ذخایر نفت وگاز دنیا، بر رفع موانع تعامل خارجی برای تأمین ارز […]

بر رفع موانع تعامل خارجی تمرکز کنید!

عبدالناصر همتی (رئیس اسبق بانک مرکزی) نوشت: ماه گذشته عراق ۱۱ میلیارد دلار صادرات نفت داشت! یعنی ۷۰ درصد کل ارز مورد نیاز ما برای واردات یکسال کالاهای اساسی و دارو!

با داشتن رتبه اول مجموع ذخایر نفت وگاز دنیا، بر رفع موانع تعامل خارجی برای تأمین ارز مورد نیاز معاش و سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی، که در یک دهه کلاً ۵ درصد بود، تمرکز کنید