رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بدون ابلاغیه ستاد تنظیم بازار اجازه هیچ گونه افزایش‌ قیمتی داده نخواهد شد

بدون ابلاغیه ستاد تنظیم بازار اجازه هیچ گونه افزایش‌ قیمتی داده نخواهد شد خاندوزی، وزیر اقتصاد: برای تمام مشتقات ۴ قلم کالای اساسی در ستاد تنظیم بازار مصوبه برای ابلاغ به اتحادیه های کشوری تهیه شده است. بدون ابلاغیه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولید کننده و مصرف کننده اجازه هیچ گونه افزایش‌ قیمتی […]

بدون ابلاغیه ستاد تنظیم بازار اجازه هیچ گونه افزایش‌ قیمتی داده نخواهد شد

خاندوزی، وزیر اقتصاد:

برای تمام مشتقات ۴ قلم کالای اساسی در ستاد تنظیم بازار مصوبه برای ابلاغ به اتحادیه های کشوری تهیه شده است.

بدون ابلاغیه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولید کننده و مصرف کننده اجازه هیچ گونه افزایش‌ قیمتی داده نخواهد شد.

وزارت رفاه و تعاون قطعا اعلام خواهد کرد که از طریق چه سامانه‌ای برای کسانی که عقب مانده اند و یا جزو مستحقین تشخیص داده نشده اند مراجعه کنند.

سیاست دولت مبنی بر این است که حداکثر پوشش را نسبت به جمعیت مستحق انجام دهد.