رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بورل: جواب ایران به پیغام مورا بسیار مثبت بود

بورل: جواب ایران به پیغام مورا بسیار مثبت بود مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عنوان کرد که باور دارد پیشرفت کافی در رایزنی‌های نماینده‌اش و مقامات ایرانی برای ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای حاصل شده است.

بورل: جواب ایران به پیغام مورا بسیار مثبت بود

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عنوان کرد که باور دارد پیشرفت کافی در رایزنی‌های نماینده‌اش و مقامات ایرانی برای ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای حاصل شده است.