رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار آمریکا به بانک‌های خارجی در مورد تحریم‌های روسیه

هشدار آمریکا به بانک‌های خارجی در مورد تحریم‌های روسیه دولت آمریکا از بانک‌های خارجی خواست تا به روسیه در دور زدن تحریم‌‌ها علیه این کشور کمک نکنند و به آنها هشدار داد، در صورت کمک به مسکو با خطر از دست دادن دسترسی به بازارهای آمریکا و اروپا روبرو خواهند شد.

هشدار آمریکا به بانک‌های خارجی در مورد تحریم‌های روسیه

دولت آمریکا از بانک‌های خارجی خواست تا به روسیه در دور زدن تحریم‌‌ها علیه این کشور کمک نکنند و به آنها هشدار داد، در صورت کمک به مسکو با خطر از دست دادن دسترسی به بازارهای آمریکا و اروپا روبرو خواهند شد.