رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قوه قضاییه: بیشترین آمار زندانیان ایرانی خارج از کشور مربوط به «ترکیه» است

قوه قضاییه: بیشترین آمار زندانیان ایرانی خارج از کشور مربوط به «ترکیه» است رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرد که بیشترین آمار زندانیان ایرانی خارج از کشور مربوط به مواد مخدر، اقامت غیر مجاز یا ورود غیر مجاز و موضوعات مربوط به ضرب و جرح، جعل اسناد و کلاهبرداری […]

قوه قضاییه: بیشترین آمار زندانیان ایرانی خارج از کشور مربوط به «ترکیه» است

رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرد که بیشترین آمار زندانیان ایرانی خارج از کشور مربوط به مواد مخدر، اقامت غیر مجاز یا ورود غیر مجاز و موضوعات مربوط به ضرب و جرح، جعل اسناد و کلاهبرداری است. در حال حاضر بیشترین آمار زندانیان ایرانی خارج از کشور مربوط به کشور ترکیه است/انتخاب