رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس: جراحی اقتصادی تیم رئیسی منجر به مرگ بیمار خواهد شد

نماینده مجلس: جراحی اقتصادی تیم رئیسی منجر به مرگ بیمار خواهد شد/ امروز طبقه مستضعف در حال حذف شدن است معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس: با توجه به شرایط فعلی، جراحی اقتصادی که تیم اقتصادی آقای رئیسی پیگیری می‌کنند، منجر به مرگ بیمار خواهد شد. ما خواهش‌مان این است آقای رئیسی یارانه‌ای که می‌خواهند به مردم […]

نماینده مجلس: جراحی اقتصادی تیم رئیسی منجر به مرگ بیمار خواهد شد/ امروز طبقه مستضعف در حال حذف شدن است

معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس:
با توجه به شرایط فعلی، جراحی اقتصادی که تیم اقتصادی آقای رئیسی پیگیری می‌کنند، منجر به مرگ بیمار خواهد شد.

ما خواهش‌مان این است آقای رئیسی یارانه‌ای که می‌خواهند به مردم دهند پس بگیرند و به جایش جلوی تورم افسار گسیخته و شوک تورمی گرفته شود.

این اتفاقاتی که در بازار به دلیل شرایط اقتصادی خاص رخ می‌دهد، طبقه مستضعف را حذف می‌کند و این عملاً خط قرمز نیست بلکه خط مرگ و زندگی است./ایلنا