رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انفصال از خدمت مدیر عامل کشت و صنعت نیشکر کارون به علت امتناع از عرضه شکر

انفصال از خدمت مدیر عامل کشت و صنعت نیشکر کارون به علت امتناع از عرضه شکر احمد اصانلو، رئيس سازمان تعزيرات حكومتى: مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کارون به‌دلیل امتناع این شرکت از عرضه شِکر، به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد./ایرنا

انفصال از خدمت مدیر عامل کشت و صنعت نیشکر کارون به علت امتناع از عرضه شکر

احمد اصانلو، رئيس سازمان تعزيرات حكومتى:
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کارون به‌دلیل امتناع این شرکت از عرضه شِکر، به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد./ایرنا