رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ١٠ درصدی دستمزد «کارگران دولت» غیرقانونی است

افزایش ١٠ درصدی دستمزد «کارگران دولت» غیرقانونی است/ دبیرکل خانه کارگر: دیوان عدالت بخشنامه‌ی دولت را باطل کند علیرضا محجوب دبیرکل خانه‌ کارگر در رابطه با بخشنامه‌ی اخیر دولت و تصمیم برای افزایش ده درصدی مزد کارگران آن گفت: اینها می‌خواهند ۳۸.۵ درصد افزایش مزد را غیرقانونی کنار بگذارند و فقط ۶۰۰ هزار تومان افزایش […]

افزایش ١٠ درصدی دستمزد «کارگران دولت» غیرقانونی است/ دبیرکل خانه کارگر: دیوان عدالت بخشنامه‌ی دولت را باطل کند

علیرضا محجوب دبیرکل خانه‌ کارگر در رابطه با بخشنامه‌ی اخیر دولت و تصمیم برای افزایش ده درصدی مزد کارگران آن گفت: اینها می‌خواهند ۳۸.۵ درصد افزایش مزد را غیرقانونی کنار بگذارند و فقط ۶۰۰ هزار تومان افزایش را اعمال کنند! افزایش ده درصدی مزد کارگران دولت غیرقانونی است و ما در مقابل اجحاف نسبت به کارگران سکوت نمی‌کنیم./ایلنا